Sửa đổi nhiều quy định tháo gỡ vướng mắc đất đai khi chờ sửa Luật

Chia sẻ tin này:

Kết quả rà soát vướng mắc, chồng chéo trong hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai của các Bộ, ngành, địa phương và từ ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội… đã cho thấy có nhiều vấn đề bất cập, cần sửa đổi…

Tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc thi hành đất đai

Thực hiện Luật Đất đai và Chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và đang lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

NHIỀU VƯỚNG MẮC BẤT CẬP TRONG THỰC THI

Trong dự thảo tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Để tổ chức thi hành luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu xây dựng và trình Chính phủ ban hành 25 Nghị định (trong đó có 16 Nghị định ban hành mới, 7 Nghị định sửa đổi, bổ sung và 2 Nghị định ban hành thay thế); Các Bộ, ngành đã ban hành 59 Thông tư, Thông tư liên tịch, trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 46 Thông tư…

Tuy nhiên, kết quả rà soát vướng mắc, chồng chéo trong hệ thống pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương; các vướng mắc, bất cập do địa phương phản ánh và ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội,… đã cho thấy nhiều vấn đề tồn tại.

Cụ thể, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất với chức năng khai thác phát triển quỹ đất để khai thác nguồn lực đất đai còn bất cập, chưa phát huy hiệu quả như mong muốn; công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận còn gặp khó khăn.

Việc tổ chức lập, lấy ý kiến và tích hợp phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh còn vướng mắc trong việc triển khai.

Đặc biệt, việc xác định giá đất còn kéo dài, giá đất chưa phù hợp với thị trường do vấn đề thông tin định giá và việc áp dụng các phương pháp định giá. Thủ tục hành chính trong việc xác định các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất, thủ tục thu hồi đất trong trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động đầu tư chưa đủ rõ; thủ tục điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích của Thủ tướng Chính phủ còn kéo dài.

Ngoài ra, chưa có quy định về trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân mua tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thông qua bán đấu giá, phát mãi. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua còn phát sinh nhiều bất cập…

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 6 NGHỊ ĐỊNH VỚI NHIỀU VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG VỀ ĐẤT ĐAI

Từ thực tế nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn là rất cần thiết trong khi Quốc hội chưa ban hành Luật Đất đai sửa đổi.

Trong đó, dự kiến Nghị định sẽ sửa đổi, bổ sung 6 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và một số pháp luật liên quan như sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất…

Chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đinh Ánh bày tỏ, các Luật liên quan đến bất động sản đều phải sửa đổi.

Cụ thể, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP với nhiều nội dung quan trọng như: Sửa đổi, bổ sung quy định về Tổ chức phát triển quỹ đất; Hoàn thiện quy định về các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất.

Bổ sung quy định về xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá; điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là khách sạn, căn hộ- khách sạn, văn phòng lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, nhà nghỉ du lịch và công trình khác (công trình phục vụ mục đích lưu trú, du lịch) trên đất thương mại, dịch vụ.

Bổ sung làm rõ các loại giấy tờ để thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở…

Liên quan đến quy định về giá đất, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong đó tập trung các vấn đề về thông tin trong việc xác định giá đất; các phương pháp xác định giá đất; lựa chọn phương pháp định giá…

Nhĩ Anh

VNECONOMY

Xem thêm các bài viết cập nhật xu hướng bất động sản khác tại https://batdongsanhue.info/

 

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm